Биодизел

Все по-нашумелият метод за добиване на био горива, чрез водорасли намери своето приложение и условия в Аризона. Там самите удобства благоприятстват развитието и отглеждане на водорасли, които се нуждаят средно от 360 дни в годината, които изискват слънчево време. Благодарение на отделяната топлина се съхраняват водораслите и тяхната производителност. В резултат от създадените биоферми се очаква дизелът от био прдукти да стане с поне 10 пъти на по-ниски цени.

Всяка година на континента Европа са създавани и отделяни над 5 млрд. литра горива от растителен произход, сред които енергийни култури и соя.

Според данни и прогнози на САЩ, само след няколко години рафинерия, произведена от една компания ще създава от водорасли около 400 млн. литра биодизел, а това предполага цените на горивата да паднат с поне 10 пъти.

Геномът от морски водорасли е предвиден да разчита най-полезните и подходящи видове, които да са подходящи за създаването и производството на биогориво. Всичко това цели, проекта да даде нови полета за изява и алтернативни източници на възобновяеми горива, а това от своя страна ще предотврати потенциалната енергийна криза и намаляване на производството на парников газ. От многото и различни природни източници, сред, които царевица за създаване на етанол и соя за създаване на биодизел. За да бъдат задоволени максимумът на световни нужди от горива, се търсят методи за производство на възможно най-много биогориво, използвайки най-малко ресурси в пространствата.

Водораслите могат да ползват различни водоизточници, за разлика от соя и царевица, а това се определя и от отпадъчни и много солени води, както и в лишените от растителност райони. Сред изследванията на учени е установено, че състава на водорасло Nannochloropis gaditana, може да даде нужния добив и да представлява надежден източник на гориво в индустриални мащаби.