Биогориво в България

В страната ни България има вече няколко изградени и доказани производители на био горива. Био суровината се е превърнала в идея номер едно на не една нефтена и петролна компания. Самият добив на суровини става посредством транс естерификация от растителни мазнини, които представляват остатъчен продукт извличан под формата на глицерол. Все по-често се шуми и за микро био горива, или т. нар. био горива създадени на база микроорганизми. Такива са бактерии, микроводорасли, цианобактерии. Добивът им е 40 и 300 по-висок от конвенционални еко горива.

Към предимствата на биогоривата могат да се посочат:

Спад в емисията на въглероден двуокис и останалите вредни вещества изхвърляни в атмосфера, които допринасят за затопляне в световен мащаб;

Създаването на био горива ще направи страни като България по независими, поради факта, че внасят нефта си от други страни;

Производството на еко горива ще подейства благоприятно на райони в агрегатна зависимост;

Преработката на целулозни суровини ще допринесе за населяване на райони, създаващи аграрни култури.

Към недостатъците на биогорива се отнасят:

Отглеждането на култури, годни за създаване на биогорива, изтощава водите и почвите;

Аграрно стопанство е най-големият замърсител и провокатор на глобално затопляне, в резултат от използваните химикали за поддръжката му;

Според някои твърдения добива на био енергия, хаби по-голям енергиен ресурс;

Добиване на био култури ще доведе до изсичане на гори;

Отглеждане на био култури ще засили глада в страните от третия свят;

Създаването на био култури води до значително покачване на цените на храните, които в случаи, на добив единствено за хранителни нужди са драстично по-ниски;

Получава се нарушаване на пазарно равновесие, защото всеки тип земеделие е субсидиран от ЕС или САЩ.