SM BIO POWER - БИО мощности и горива

Бъдете загрижени за околния свят и за природата с био горива и мощности от възобновяеми източници.

БИО

Грешка или не се оказва създаването на биоенергия, на такива въпроси днес се замисля голяма част от човечеството, след като бе поставено началото на нова ера - създаване на екологични горива, от растителни продукти. Все по-масово стана твърдението, че производството на биоенергия може да доведе до глад, изхабяване на водите и изтощаване на почвата. Сред прочуванията полезни ли са и доколко; повече са преимуществата или недостатъците в създаване на растителен продукт, които да доставя в глобален мащаб така важните горива за всяка една област. Наред с всички мнения, коментари и изследвания излиза и, че не само плюсове може да носи този метод. Използването на все по-мащабни площи обработваема земя, ще доведе до нейното изхабяване и в дългосрочен план това може да доведе до отказ от биоенергия. Обратно на предположенията, добив на енергия от растителни суровини представлява и важна част от прехода към по-чисти енергийни източници. Ту се взема в предвид…
Все по-нашумелият метод за добиване на био горива, чрез водорасли намери своето приложение и условия в Аризона. Там самите удобства благоприятстват развитието и отглеждане на водорасли, които се нуждаят средно от 360 дни в годината, които изискват слънчево време. Благодарение на отделяната топлина се съхраняват водораслите и тяхната производителност. В резултат от създадените биоферми се очаква дизелът от био прдукти да стане с поне 10 пъти на по-ниски цени. Всяка година на континента Европа са създавани и отделяни над 5 млрд. литра горива от растителен произход, сред които енергийни култури и соя. Според данни и прогнози на САЩ, само след няколко години рафинерия, произведена от една компания ще създава от водорасли около 400 млн. литра биодизел, а това предполага цените на горивата да паднат с поне 10 пъти. Геномът от морски водорасли е предвиден да разчита най-полезните и подходящи видове, които да са подходящи за създаването и производството на биогориво.…
Все по-модерно стана да чуваме за екологичните био горива. И наред с шума около тях един от най-икономичните и безопасни за човечеството, околната среда и пазарният сектор методи е, чрез добив от водорасли. Вече съществуват изградени ферми, които произвеждат екологичният газ, благодарение на суровината водорасли. Те поглъщат голяма доза въглероден диоксид и вредни газове, отделят мазнина, а от нея самата се извлича биодизел, така важен за леки и товарни автомобили, за самолети и влакове. Любопитното тук е и, че със суровината водорасли успехите се очаква да са много по-големи. Това се дължи и на факта, че водораслите растат 40 пъти повече от други растения, като царевица, която се използва за създаване на етанол. За една ферма създаваща и отглеждаща водорасли не са нужни големи количества прясна вода. Самите водорасли не претендират за много площ, а и могат да се развъждат на различни места. Интересно е още, че и водораслите дават…
В страната ни България има вече няколко изградени и доказани производители на био горива. Био суровината се е превърнала в идея номер едно на не една нефтена и петролна компания. Самият добив на суровини става посредством транс естерификация от растителни мазнини, които представляват остатъчен продукт извличан под формата на глицерол. Все по-често се шуми и за микро био горива, или т. нар. био горива създадени на база микроорганизми. Такива са бактерии, микроводорасли, цианобактерии. Добивът им е 40 и 300 по-висок от конвенционални еко горива. Към предимствата на биогоривата могат да се посочат: Спад в емисията на въглероден двуокис и останалите вредни вещества изхвърляни в атмосфера, които допринасят за затопляне в световен мащаб; Създаването на био горива ще направи страни като България по независими, поради факта, че внасят нефта си от други страни; Производството на еко горива ще подейства благоприятно на райони в агрегатна зависимост; Преработката на целулозни суровини ще допринесе…
Какво представлява био горивото, какви видове има и как се произвежда био гориво. На тези и още редица въпроси ще намерим отговори в следващите теми. Познато още като екологично гориво и еко гориво, био горивото Се произвежда под всякакви форми – течна, газообразна и твърда, а добива му става, чрез суровини. Сред някой био горивото е популярно още като агро горива, поради породената представка за био води и заблудата за екологичност. Този вид горива са по-скъпи от изкопаеми горива, като нефт, газ, въглища. Според научни изследвания те спомагат изгаряне на вредни емисии във въздуха. Според други тези и твърдения, едно, от които е  това през 2007 година на нобеловия лауреат П. Крутцен, изгорените емисии на рапица и царевица са способствали глобалното затопляне да е реалност днес. С други думи днес не може да се приеме на чиста монета това дали био горивото е проблем, принос, за природата или неопределен тип.…
Очаквайте скоро на нашия сайт много полезна информация свързана с БИО продуктите и източници на енергия. Тук ще откриете много полезна инфомрация за БИО света, който е бъдещето на нашата планета.